gente caminando por la calle

aldaika

BALIOAK

• LANA SAREAN ETA KOMUNITATE IKUSPUNTUA.

• KOORDINAZIOA.

• TALDE LANA.

• KOMUNIKAZIOA

• PROFESIONALTASUNA

• SORMENA ETA BERRIKUNTZA

Plaza de Levante, 2 1º Iz.
48015
Bilbao
Tel. 94 476 29 83